Редакційна колегія

Корнієнко Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи, міжнародних зв’язків та академічної мобільності, Дніпровський гуманітарний університет (головний редактор);

Алфьорова Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, перший проректор, Дніпровський гуманітарний університет;

Бандурка Олександр Маркович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;

Батюк Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доцент кафедри політології, державного управління та державної безпеки, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Бігняк Олександр Валентинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кафедри історії держави і права, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Грабовська Сабіна – доктор хабілітований, професор кафедри теорії держави, права і політики, Жешувський університет (Жешув, Польща);

Ємець Леонід Олександрович– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з науково-методичної роботи, зв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Калюжний Ростислав Андрійович – доктор юридичних наук, професор, заступник декана юридичного факультету, Національний авіаційний університет;

Кириченко Олег Вікторович – доктор юридичних наук, професор, ректор, Дніпровський гуманітарний університет;

Кириченко Юрій Вікторович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри політології та права, Національний університет «Запорізька політехніка»;

Козін Сергій Миколайович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Корнута Людмила Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Легка Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права, Університет митної справи та фінансів;

Лежнєва Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, проректор, Дніпровський гуманітарний університет;

Монаєнко Антон Олексійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, виконуючий обов’язки першого проректора, Університет державної фіскальної служби України;

Мурзановська Аліна Владиславівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Негодченко Вадим Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права, Дніпровський гуманітарний університет;

Пеньков Сергій Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права, Дніпровський гуманітарний університет;

Петруненко Ярослав Вікторович – доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»;

Самойленко Олександр Степанович – кандидат юридичних наук, голова Херсонської обласної ради;

Самойлов Олександр Єжиєвич – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, Дніпровський гуманітарний університет;

Скок Олександра Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, Дніпровський гуманітарний університет;

Торяник Володимир Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач Науково-дослідної лабораторії з актуальних проблем менеджменту та гостинності, Дніпровський гуманітарний університет;

Чернєй Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор, ректор, Національна академія внутрішніх справ;

Черноп’ятов Станіслав Володимирович – кандидат юридичних наук, директор, Навчально-науковий інститут Дніпровського гуманітарного університету;

Чиркін Антон Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри державного будівництва, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; науковий співробітник, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування, Національна академія правових наук України;

Шамара Олександр Володимирович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри права, Дніпровський гуманітарний університет.

Copyright © 2004-2023. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»